Usługi prawne naszej kancelarii – porady prawne, kompleksowa pomoc prawna

Oferujemy specjalistyczną obsługę prawną podmiotów gospodarczych funkcjonujących w różnych formach prawnych, a także obsługę osób fizycznych. Udzielamy porad prawnych, a także kompleksowej pomocy w różnych problemach natury prawnej. Mamy doświadczenie w skutecznym dochodzeniu praw pracowników, konsumentów i pacjentów. Jako radcy prawni nie wahamy się podejmować nawet skomplikowanych spraw – bez względu na to, czy chodzi o odszkodowanie za błąd lekarski, możliwie szybki rozwóddochodzenie alimentów, obsługę prawną procesu budowlanego czy choćby odwołanie od decyzji emerytalnej.

 

Sprawy karne i cywilne, podział majątku, sporządzanie umów i kontraktów – zakres usług

 

Zakres świadczonych przez kancelarię usług:

 • prawo cywilne w pełnym zakresie (również ochrona praw konsumentów)
 • prawo handlowe, w szczególności prawo spółek (założenie i przekształcenie spółki, likwidacja, bieżąca obsługa) oraz specjalistyczne gałęzie prawa gospodarczego
 • prawo rodzinne – rozwody, sprawy o separację, o kontakty, władzę rodzicielską, uprowadzenie dziecka w trybie Konwencji Haskiej, sprawy alimentacyjne
 • sprawy spadkowe (m.in. dział spadku i odrzucenie spadku)  wraz z postępowaniem podatkowym
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, eksmisje, zasiedzenie
 • prowadzenie procedury prawnej prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla celów obrotu nieruchomości
 • obsługa prawna kontraktów inwestycyjnych i procedur zamówień publicznych
 • obsługa prawna procesów budowlanych
 • obsługa prawna obrotu gospodarczego z zagranicą
 • obsługa prawna procedur upadłościowych i układowych
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • przygotowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • odszkodowania za błędy lekarskie – obrona praw pacjentów
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie – obrona praw pracowników i odwołania od decyzji emerytalno-rentowych
 • wykłady i szkolenia w zakresie prawa gospodarczego, bankowego, handlowego
 • zastępstwo procesowe w pełnym zakresie – reprezentacja przed sądem
 • mediacje gospodarcze, rodzinne, konsumenckie
 • sprawy karne, karno-skarbowe
 • windykacja należności

obsługa prawna spółek

prawo cywilne

Prowadzimy obsługę podmiotów krajowych i zagranicznych także w językach angielskim i rosyjskim.

 

Rozliczenie – koszty obsługi prawnej

Rozliczeń z Klientami dokonujemy według jednego z poniższych wariantów:

1. według specyfikacji rodzajowej wykonanych usług z zastosowaniem stawki godzinowej

2. według stawek kosztów zastępstwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

3. ryczałt miesięczny w kwocie ustalonej indywidualnie z klientem

Rozliczane dodatkowo:

 • koszty dojazdu (wg stawek za 1 km przebiegu jak dla jednostek budżetowych)
 • opłaty sądowe, skarbowe,
 • koszty notarialne, koszty tłumaczeń, specjalistycznych ekspertyz, pozyskania dokumentacji i inne uzgodnione ze Zleceniodawcą

Porady podatkowe i gospodarcze – kancelaria doradztwa gospodarczego

Spółka partnerska od 2006 roku stale współpracuje z IURIDICUS Kancelarią Doradztwa Gospodarczego spółka z o.o. w zakresie usług specjalistycznego doradztwa gospodarczego i organizacyjnego w obrocie gospodarczym.

IURIDICUS Kancelaria Doradztwa Gospodarczego spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 72, 40-671 Katowice

NIP 634-013-037-37

tel. (32) 202 65 06, (32) 202 65 07

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 0000188199

Zakres usług świadczonych przez IURIDICUS spółkę z o.o.:

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, procedury uwłaszczeniowe
 • prowadzenie procedury organizacyjnej prywatyzacji i restrukturyzacji podmiotów
 • przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej dla celów obrotu nieruchomościami,
 • porady podatkowe,
 • planowanie i wdrażanie strategii sukcesyjnej (dziedzictwo majątku i biznesu)

Od kwietnia 2005r. Spółka prowadzi działalność doradczą w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi Ukrainy oraz działalności gospodarczej podmiotów polskich na obszarze Ukrainy.
Kompleksowa pomoc prawna, podatkowa i gospodarcza – współpraca

 

W związku z zakresem świadczonych usług prowadzimy współpracę z następującymi podmiotami:

 • kancelarie notarialne
 • biura tłumaczeń
 • rzeczoznawcy różnych specjalności
 • geodeci
 • biura doradztwa podatkowego i księgowego, biegli rewidenci
 • biura usług detektywistycznych
 • doradcy finansowi i inwestycyjni
 • konsultanci medyczni, psychologowie