Usługi prawne naszej kancelarii – porady prawne, kompleksowa pomoc prawna

Oferujemy specjalistyczną obsługę prawną podmiotów gospodarczych funkcjonujących w różnych formach prawnych, a także obsługę osób fizycznych. Udzielamy porad prawnych, a także kompleksowej pomocy w różnych problemach natury prawnej. Mamy doświadczenie w skutecznym dochodzeniu praw pracowników, konsumentów i pacjentów. Jako radcy prawni nie wahamy się podejmować nawet skomplikowanych spraw – bez względu na to, czy chodzi o odszkodowanie za błąd lekarski, możliwie szybki rozwóddochodzenie alimentów, obsługę prawną procesu budowlanego czy choćby odwołanie od decyzji emerytalnej.

Sprawy karne i cywilne, podział majątku, sporządzanie umów i kontraktów – zakres usług

 

I. Zakres świadczonych przez kancelarię usług:

 • prawo cywilne w pełnym zakresie (również ochrona praw konsumentów)
 • prawo handlowe, w szczególności prawo spółek (założenie i przekształcenie spółki, likwidacja, bieżąca obsługa) oraz specjalistyczne gałęzie prawa gospodarczego;
 • prawo rodzinne – rozwody, sprawy o separację, o kontakty, władzę rodzicielską, uprowadzenie dziecka w trybie Konwencji Haskiej, sprawy alimentacyjne;
 • sprawy spadkowe (m.in. dział spadku i odrzucenie spadku)  wraz z postępowaniem podatkowym
 • prawo administracyjne i podatkowe
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, eksmisje, zasiedzenie
 • prowadzenie procedury prawnej prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • przygotowanie dokumentacji prawnej dla celów obrotu nieruchomości
 • obsługa prawna kontraktów inwestycyjnych i procedur zamówień publicznych
 • obsługa prawna procesów budowlanych;
 • obsługa prawna obrotu gospodarczego z zagranicą
 • obsługa prawna procedur upadłościowych i układowych
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • przygotowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • odszkodowania za błędy lekarskie – obrona praw pacjentów;
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pełnym zakresie – obrona praw pracowników i odwołania od decyzji emerytalno-rentowych
 • wykłady i szkolenia w zakresie prawa gospodarczego, bankowego, handlowego
 • zastępstwo procesowe w pełnym zakresie – reprezentacja przed sądem;
 • mediacje gospodarcze, rodzinne, konsumenckie,
 • sprawy karne, karno-skarbowe,
 • windykacja należności.

obsługa prawna spółek

prawo cywilne

Prowadzimy obsługę podmiotów krajowych i zagranicznych także w językach angielskim i rosyjskim.

Rozliczenie – koszty obsługi prawnej

Rozliczeń z Klientami dokonujemy według jednego z poniższych wariantów:
 
1. według specyfikacji rodzajowej wykonanych usług z zastosowaniem stawki godzinowej
- oddzielnie rozliczane:

 • koszty dojazdu (wg stawek za 1 km przebiegu jak dla jednostek budżetowych)
 • wyłożone opłaty sądowe, skarbowe, notarialne, koszty tłumaczeń, specjalistycznych ekspertyz, pozyskania dokumentacji i inne uzgodnione ze Zleceniodawcą
 • koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego - według stawek z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2016, poz. 1667).

2. ryczałt miesięczny w kwocie ustalonej indywidualnie z klientem

 • zwrot kosztów dojazdu i opłat urzędowych - jak wyżej
 • koszty zastępstwa procesowego i w postępowaniu egzekucyjnym - jak wyżej

Porady podatkowe i gospodarcze – kancelaria doradztwa gospodarczego

II. Spółka partnerska od 2006 roku stale współpracuje z IURIDICUS Kancelarią doradztwa gospodarczego spółka z o.o. w zakresie usług specjalistycznego doradztwa gospodarczego i organizacyjnego w obrocie gospodarczym.

 

IURIDICUS Kancelaria Doradztwa Gospodarczego spółka z o.o.

ul. Armii Krajowej 72

40-671 Katowice

NIP 634-013-037-37

tel. 32 202 65 06, fax 32 202 65 07

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 0000188199

Zakres usług świadczonych przez IURIDICUS spółkę z o.o.:

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, procedury uwłaszczeniowe
 • prowadzenie procedury organizacyjnej prywatyzacji i restrukturyzacji podmiotów
 • przygotowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej dla celów obrotu nieruchomościami,
 • wycena nieruchomości, maszyn trwale związanych z gruntem i rzeczy ruchomych
 • sporządzanie opracowań i ekspertyz:
  • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
  • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
  • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • oznaczanie przedmiotu odrębnej własności lokali,
  • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
  • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
  • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 • porady podatkowe,
 • planowanie i wdrażanie strategii sukcesyjnej (dziedzictwo majątku i biznesu)

Od kwietnia 2005r. Spółka prowadzi działalność doradczą w zakresie współpracy z podmiotami gospodarczymi Ukrainy oraz działalności gospodarczej podmiotów polskich na obszarze Ukrainy.

Kompleksowa pomoc prawna, podatkowa i gospodarcza – współpraca

 

III. W związku z zakresem świadczonych usług prowadzimy współpracę z następującymi podmiotami:

 • kancelarie notarialne,
 • biura tłumaczeń,
 • rzeczoznawcy różnych specjalności,
 • geodeci,
 • biura doradztwa podatkowego i księgowego, biegli rewidenci,
 • biura usług detektywistycznych,
 • doradcy finansowi i inwestycyjni,
 • konsultanci medyczni, psycholog.